Algemeen :

01. Het vissen zonder geldige vergunning van HSV Maurits is verboden. Dag- en jaarvergunningen zijn te koop in de kantine, of bij de controleur(s) na sluiting van de kantine.

02. De vergunning is strikt persoonlijk en kan en mag onder geen enkele voorwaarden aan derden worden overgedragen.

03. Voorkom beschadigingen aan oevers, banken, papierbakken e.d.

04. Ontzie de op het terrein en in het water aanwezige planten en vogels.

05. Houd het terrein schoon, deponeer het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

06. Het bestuur is niet aansprakelijk voor vernielingen aan persoonlijke goederen en ongevallen.

07. Het gebruik van een deugdelijk schepnet is verplicht.

08. Iedereen die vist met een of twee hengel(s) met werpmolen(s), is verplicht een onthaakmat te gebruiken.

09. Gevangen vis dient onmiddellijk te worden teruggezet.

10. Een VISpas of Kleine VISpas is op De Driepoel niet nodig.

Niet toegestaan is :

11. Het is verboden om vis mee te nemen, om gebruik te maken van (stalen) leefnetten en/of leefzakken, aardappelen, broodkorst, boillies, voerboten of fishfinder.

12. Te vissen met werplood zwaarder dan 30 gram, met een haakmaat groter dan nr. 8, met meer dan 1 onderlijn, met meervoudige haak met meer dan twee hengels, tussen de planten, anders dan vanaf de oever en anders dan door de vereniging aangewezen en gemarkeerde plaatsen.

13. Tenten (paraplu wel toegestaan indien niet voorzien van een vast grondzeil).

14. Nachtvissen.

Voeren :

15. Er mag gevoerd worden met maximaal 750 gram gebruiksklaar voer, inclusief granen en zaden. Men mag niet meer in het bezit hebben tijdens het vissen.

16. Het gebruik van een katapult is toegestaan mits deze alleen wordt gebruikt om aas naar een visplaats te schieten.

17. Het gebruik van gekleurde maden is verboden.

Controle / Overtredingen :

18. Men is verplicht tegenover de daarvoor aangewezen personen vergunningen op eerste aanvraag te tonen.

19. Meld overtredingen en / of vernielingen onmiddellijk bij de controleur of bij het bestuur.

20. Overtredingen worden bestraft door het bestuur.

21. Houdt u aan de bepalingen van de visserijwet en overige overheid-voorschriften, regels en bepalingen van de vereniging en de aanwijzigingen van de controleurs en / of bestuur.

Verkeer :

22. Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstallingen te worden geplaatst.

23. Op de paden rondom de vijver is het verboden fietsen en bromfietsen aan de hand mee te voeren.

24. De politie kan verbaliserend optreden, de vereniging kan rapporterend optreden.

Slotbepaling :

25. In alle genoemde en niet genoemde, ter zake zijnde gevallen beslist het bestuur bindend.

-----     Bestuur HSV Maurits     -----     01-06-2004      -----